Helmine pronk gaat voor. Zondagochtenddienst van 11 april 2021