Helmine Pronk spreekt over het thema: Verwachtingen en beloften.