Helmine spreekt over het thema: Het toewijden van onze wil aan het doel van God.