Helmine Pronk spreekt over het thema: Elkaar aanvaarden.