Paul Lammerts spreekt over het thema: Het koninkrijk van God.