Helmine spreekt over het thema: Zomer van aanbidding.