Helmine Pronk spreekt over het thema: Leven door geloof. Brief aan de Romeinen.