Kerk van de Nazarener Purmerend

Activiteiten

Onze kerk heeft verschillende vormen om door de week gemeenschap te zijn. Zo hebben we kringen, triades en een gebedsavond. Daarnaast wordt er ook samengekomen door bijvoorbeeld koffie drinken of gezamenlijk te eten, maar dat wordt door de gemeenteleden onderling afgesproken.

Activiteiten Gemeenschap door de week

Kringen
Kringen zijn een grotere groep van 15+ gemeenteleden die om de week samen het woord van God bestuderen. Veelal wordt er over een langere periode een bijbel boek of brief behandeld. Daarbij wordt er gekeken naar de context in de tekst en achtergronden van de cultuur toen en gesproken over hoe dit in ons leven nu toepasbaar is. Soms worden er ook een losse onderwerpen bestudeerd.

Triades

Triades zijn kleine groepjes van 3 gemeenteleden die elke drie weken samen komen. Deze triades delen met elkaar wat er in hun leven speel, wat ze moeilijk vinden en waar ze vreugde in vinden. Men bemoedigd elkaar met het woord va God en er wordt gebeden.

Gebedsavond
De gebedsavond is elke week op maandag bij een van de gemeenteleden thuis. Tijdens deze avond zijn we samen bidden voor personen, de gemeente, de stad, het land, de wereld en zijn bestuurders. Eigenlijk alles wat er maar op ons hart komt. De avond wordt ingeleid met een bijbel tekst of een lied en verder zijn we samen aan het bidden.

Activiteiten

Zondagochtenddienst

Op zondagochtend om 10.30 uur hebben we onze wekelijkse kerkdienst, in het kerkgebouw van de Evangelisch Lutherse kerk aan de Hoogstraat nummer 18 in Purmerend.

Je bent daar van harte welkom om samen in een ontspannen sfeer iets van het leven met God te vieren. Door samen te zingen, naar Gods Woord te luisteren en samen te bidden. Gemeenschap is voor ons erg belangrijk en daarom praten we na onder het genot van koffie of thee en wat lekkers.

De Kerk van de Nazarener Purmerend verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om met elkaar een kerkelijke gemeente te zijn en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk.

Activiteiten Zondagsschool

Gewoonlijk hebben we een zondagsschool die bestaat uit een onder en een bovenbouw groep en een crèche. Op dit moment ligt dit stil, maar er is voor kinderen wel materiaal aanwezig in de dienst. Zij kunnen tekenen, kleuren of ander stille activiteiten doen, maar een beetje geluid van de kinderen vinden we ook niet erg.

Activiteiten

Open kerk

Op dinsdag en zaterdag tussen 10:30 en 13 uur is de kerk open voor bezoek. Je kunt dan gewoon binnen wandelen, even in de rust zitten en je tot God wenden. Er is gelegenheid om een kaarsje te branden of een gebedspunt achter te laten. Er zijn vrijwilligers aanwezig die beschikbaar zijn voor een gesprek of om met je te bidden. Als je alleen nieuwsgierig bent naar het gebouw kan je natuurlijk ook een kijkje komen nemen. We vertellen je graag over de geschiedenis van het gebouw.

Activiteiten Missionair Werk

Elke Kerk van de Nazarener heeft een NMI. NMI staat voor Nazarene Missions International. Het is de taak van de NMI om het evangelie te verkondigen aan alle mensen en daarin het karakter en de liefde van God te weerspiegelen.

Dit doet zij door het gebed te stimuleren, informatie te geven, betrokkenheid op te wekken en fondsen te werven in de hele kerk voor het zendingswerk van de Kerk van de Nazarener. Hieronder staan de fondsen die we binnen de Nazarener hebben.

Mocht je een fonds willen ondersteunen dan kan dit overgemaakt worden op het rekeningnummer van de kerk o.v.v. het betreffende fonds.

Missionair Werk Wereld Evangelisatie Fonds

Het Wereld Evangelisatie Fonds is het belangrijkste fonds binnen het zendingswerk, aangezien dit fonds zorgt voor o.a. voor:

  • De kosten voor zendelingen: salaris, reiskosten, onderwijs, pensioenplan, ziektekosten (andere gedeelte via Medisch Fonds), enz.;
  • Stichting en opbouw van kerken;
  • Workshops en training.


Iedere gemeente streeft ernaar om 5,5% van zijn kerkbudget bijeen te halen voor het Wereld Evangelisatie Fonds. Dit kan gedaan worden tijdens het Paasoffer (rond Pasen) en het Dankdagoffer (in november). Diverse gemeentes houden ook acties naast deze collectes.

Activiteiten Albastenfonds

Het albastenfonds zorgt ervoor dat er over de hele wereld nieuw land aangekocht kan worden waarop een kerk, school, ziekenhuizen, klinieken of huizen voor zendelingen gebouwd kan worden. Diverse Werk- en Getuigenisteams werken mee aan de bouw van deze gebouwen.

Tijdens het jaar kunt u geld sparen door bijvoorbeeld wisselgeld te sparen in het speciale albastendoosje. Het ophalen van het albastenfonds gebeurt in de plaatselijke kerken in februari en september. Hier kunt u het doosje legen, natuurlijk kunt u ook via de bankrekening een gift overmaken. Alle giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Missionair Werk Nazarener Hulpverlening

Naast het geven aan het wereldwijde zendingswerk wordt er ook aandacht besteed aan acute hulp die nodig is bij (natuur)rampen en dagelijkse hulp. Over de hele wereld zijn mensen in nood en hebben direct hulp nodig door middel van voedsel, dekens, etc.

Nazarene Compassionate Ministries (NCM) zorgt voor deze hulp en is actief met vele projecten over de hele wereld, zoals schoon water projecten, HIV/aids preventie, landbouw, gezondheidszorg, heropbouw, enz. Door deze praktische hulp zorgt NCM ervoor dat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst en kan het licht van Jezus verspreidt worden.

Doordat NCM samenwerkt met de lokale gemeentes wordt er ook over lange termijnplannen gesproken zodat de mensen ook in de toekomst voldoend hulp krijgen. Een voorbeeld van praktische hulp is het sponsoren van kinderen via het KinderAdoptiePlan. Deze kinderen komen na school bijeen in een KinderOntwikkelCentra waar zij onderwijs krijgen en een warme maaltijd. Daarnaast geven de gemeentes in Nederland gedurende het jaar aandacht aan rampen en andere projecten o.a. via het Kerstproject.

Activiteiten Kinderadoptieplan

Het Kinderadoptieplan wil kansarme kinderen een hoopvolle toekomst geven. Dat is waar het Kinderadoptieplan voor staat.

Hoop geven doet het door te zorgen voor eten, als een kind thuis geen voedsel krijgt. Hoop geven doet het ook door het schoolgeld te betalen als dat nodig is. Want onderwijs is de sleutel tot verandering.

En hoop geven doet het door de kinderen aandacht en liefde te geven. Het meest hoopvolle voor de kinderen is dat ze horen over de liefde die Jezus voor hen heeft.