Augustus 2020 V3 Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom.  Met verwerken bedoelen we onder andere het opslaan, verzamelen, gebruiken, lezen van persoonlijke gegevens. Het verwerken van persoonsgegevens heeft invloed op uw privacy. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

De Kerk van de Nazarener Purmerend verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om met elkaar een kerkelijke gemeente te zijn en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in dat dit direct over iemand gaat of te herleiden is naar deze persoon. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

De Kerk van de Nazarener Purmerend

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • uw voor- en achternaam;
 • uw geboortedatum;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer(s);
 • uw e-mailadres(sen);
 • uw bankrekeningnummer(s);
 • uw doop -en eventuele trouwdatum gegevens;
 • uw overlijdensgegevens

Alsmede de volgende lidmaatschap gegevens:

 • startdatum lidmaatschap;
 • de status van het lidmaatschap.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • om de ledenadministratie bij te houden;
 • om met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om ontmoetingen te arrangeren voor onderling contact en betrokkenheid;
 • om u middels digitale nieuwsbrieven en directe mails te informeren over zaken binnen de gemeente of uit te nodigen voor activiteiten;
 • voor het maken van lijsten en rooster zoals oppas, zondagsschool, BHV, EHBO, schoonmaakrooster ed. Als vrijwilligersorganisatie kunnen we niet zonder inzet van velen die daardoor voorkomen op deze lijsten en roosters;
 • Voor de naleving van andere wettelijke verplichtingen.

Daarnaast kan de kerk de gegevens gebruiken om analyses te maken over onder andere de samenstelling van de leden om daarop te kunnen anticiperen met haar beleid.

Op basis van de volgende grondslagen gebruiken we gegevens

Toestemming

KvdN Purmerend gebruikt voor het versturen van de digitale nieuwsbrief de wettelijke grondslag toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd via het lidmaatschap of per email wanneer men zelf aangeeft graag de nieuwsbrief te willen ontvangen;

Gerechtvaardigd belang.

KvdN Purmerend mag persoonsgegevens verwerken omdat er een gerechtvaardigd belang is. Dit belang is dat leden en vrienden samen een kerkelijke gemeenschap zijn. Leden en vrienden zien naar elkaar om, informeren en bemoedigen elkaar en worden geïnformeerd door de kerkraad en commissies.

Delen we uw gegevens?

 • Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
  Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij doen dit alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.
 • Wij verstrekken uw gegevens niet zonder uw nadrukkelijk overleg met andere partijen dan binnen de Kerk van de Nazarener.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan het Nederlandse district van de Kerk van de Nazarener indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Ook in geval dat het wettelijk verplicht is, geven wij uw persoonsgegevens door. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Externe partijen

Van de volgende leveranciers maken wij nu reeds gebruik om persoonsgegevens te verwerken, klik op hyperlink om naar de privacypagina’s te gaan van deze online platforms:

 • Mailchimp (digitale nieuwsbrief, u kunt zich hiervoor zelf afmelden)
 • Dropbox (het opslaan en binnen de kerk delen van notulen en administraties)
 • Onze website wordt gehost door TransIP bv en is beveiligd met een SSL certificaat. De privacy policy van TransIP is te vinden op: https://www.transip.nl/legal-and-security/privacypolicy/
Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van analytische cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Uw verder gebruik van onze sites vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 • Analytische cookies
  Om het gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de diensten van Google Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren, is er geen toestemming vereist van de bezoeker.

  Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 

Sociale media

KvdN Purmerend gebruikt voor haar communicatie een aantal social media accounts. U kunt deze accounts volgen of lid worden. Deze pagina’s zijn openbaar, dus indien u op social media reageert op onze berichten, kan dit publiek leesbaar zijn. KvdN Purmerend zal nooit e-mail adressen uit haar administratie uploaden naar een social-media website.

Onze social media accounts zijn:

Facebook: KvdNPurmerend
Instagram: @kvdnpurmerend
Youtube: kvdnpurmerend

Rechten binnen de wet

 • Recht van inzage
  U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht om persoonsgegevens aan te passen, c.q. te wijzigen
 • Recht van dataportabiliteit
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen
 • Recht van vergetelheid
  Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens

In uitzonderlijke gevallen kunnen er andere wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens toch te bewaren (denk aan fiscale redenen)

 • Bezwaar maken tegen verwerking
  Op uw verzoek maken wij geen gebruik meer van uw gegevens
 • Intrekking van toestemming
  U heeft het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toe gestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn: Secretariaat KvdN Purmerend, e-mail: secretaris@kvdnpurmerend.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 11 maart 2019