Wie zijn wij?

Kerk van de Nazarener Purmerend

De Kerk van de Nazarener Purmerend is één van de 16 plaatselijke gemeentes van de Kerk van de Nazarener Nederland, elk met hun eigen kleur. We vormen met elkaar een kerkgemeenschap omdat we diep doordrongen zijn van het feit dat God in Christus Zich openbaart als relationele God van Liefde.

We hebben elkaar werkelijk nodig. Geen geloofsgroei zonder de ander, geen losse gemeentes, maar onderlinge zorg en betrokkenheid. Wij zijn als kerkgenootschap stevig georganiseerd met onze eigen structuren en kerkorde die boven de plaatselijke gemeenten uitstijgen. Wereldwijd zijn er duizenden kerken aangesloten.

Wesleyaans Evangelisch

Identiteit

Wij zijn een Wesleyaans-Evangelische kerk. We belijden met de orthodox-christelijke kerk dat Jezus als Zoon van God voor ons geleden heeft en gestorven is en opgestaan om ons te verzoenen met God. Wij onderschrijven de apostolische geloofsbelijdenis en de uitspraken van de kerk van de eerste eeuwen. Hierin voelen wij ons één met de andere kerken van Jezus Christus. Onze wortels reiken echter niet terug tot de Reformatie, maar tot het Methodisme in Engeland in de 18e eeuw. In die zin zijn wij geen Lutherse of Calvinistische kerk, maar een Wesleyaanse kerk, verwijzend naar John Wesley, de grondlegger van het Methodisme.

De belangrijkste vraag waar Wesley zich mee bezig hield was niet hoe wordt iemand een christen? Maar hoe kan God de christen verder veranderen tot iemand die steeds meer op Jezus gaat gelijken? Deze verandering is het gevolg van de inwerking van de Heilige Geest. Daarom omschrijven wij onszelf als een heiligingskerk.

We willen ook een holistische kerk zijn. We geloven dat Christus ons opdraagt om betrokken te zijn en door Compassionate ministries, menselijke nood te verlichten als teken van Gods liefde voor de gehele wereld. Woord en daad, compassion en evangelisatie horen bij elkaar. We zijn een zendingskerk.

Wilt u meer weten over de achterliggende theologie en van de Kerk van de Nazarener wereldwijd? Kijk dan op www.kvdn.nl.

KvdN Purmerend Wie wij zijn

De kerk van de Nazarener Purmerend is een Wesleyaans-Evangelische kerk met een boodschap van hoop dat voor iedereen bedoeld is, die we sinds 2005 in Purmerend willen uitdragen. Na jaren in de P3 gekerkt te hebben zijn we na een aantal verhuizingen in de voormalige Lutherse Kerk aan de Hoogstraat 18 terecht gekomen.

Wij zijn een kerk die graag een gemeenschap is, onderlinge verbondenheid en het samen doen vinden we erg belangrijk. We zijn allemaal verschillend en uniek, maar we geloven in dezelfde God. Zo willen we steeds meer groeien in ons geloof en meer op Jezus gaan lijken. Het is voor ons belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en we troost kunnen vinden bij God en elkaar. Op deze manier willen we God laten zien in Purmerend.

Als gemeenschap willen we ook graag beschikbaar zijn voor anderen. We stellen daarom de kerk open voor rust en een gesprek. We verzamelen goederen voor de minderbedeelden in arme landen en ondersteunen lokale initiatieven om mensen te helpen door vrijwilligerswerk voor hen te verrichten. De hoop waar we over spreken willen we namelijk ook met handen brengen als dat mogelijk is.

Helmine Pronk is onze pastor die om de week voor gaat in de zondagsdienst. Ook bereid zij diensten voor die samen met gemeenteleden zijn opgezet. Ook hierin komt terug dat het samen achter Jezus aan van groot belang is in de kerk van de Nazarener Purmerend. De andere diensten gaan andere sprekers voor uit de verschillende kerken in Nederland.

Mocht je meer willen weten over onze kerk of je hebt interesse in het bijwonen van een dienst neem gerust contact met ons op. Inschrijven voor een dienst of langskomen in de open kerk is ook mogelijk.