Helmine Pronk spreekt over het thema; Hoe ziet het er uit om levende stenen te zijn.