Helmine Pronk spreekt over het thema: Vrijgekocht door Jezus aan het kruis.