Helmine Pronk spreekt over het thema: Horen we de woorden van Jezus en handelen wij ernaar?