Wilma Holleman spreekt over het thema; Jezus is de hoeksteen, maar ook wij mogen een hoeksteen zijn.